Guiden om Om- & Tillbyggnationer i Dalarna

Det finns en hel del saker som du behöver tänka på när du ska utföra en tillbyggnation eller en ombyggnation. Bland annat krävs det bygglov, ritningar ska upprättas, offert ska begäras in och mycket annat. I denna guide från oss snickare i Dalarna får du veta mer om vad du behöver tänka på då du ska göra en tillbyggnation.

När du ska utföra en ombyggnation eller en tillbyggnation för din fastighet finns det en hel del saker som du behöver tänka på så att allt blir rätt från början till slut. Innan själva byggandet kan påbörjas så är det en omfattande process som ska till för att förberedda för ombyggnationen eller tillbyggnationen. Nedan följer en guide som är framtagen av oss snickare i Dalarna och som förhoppningsvis ger dig lite vägledning kring hur du ska gå tillväga i samband med ditt byggprojekt. Du är också välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med din tillbyggnad eller ombyggnad.

Planering

Det första du behöver göra är att ta ut en detaljplan över din tomt, vilket du kan få hos byggnadsnämnden. Med detaljplanen i din hand vet du vilka förutsättningar som finns för att göra en tillbyggnation på din tomt. Då kan du börja skissa på byggnaden så att du får en bild över hur den kommer att se ut. Ta med denna skiss, detaljplanen och annan information som du har till en arkitekt som kan hjälpa dig att ta fram en riktig byggritning för ditt projekt.

Ansökan om bygglov

Det krävs bygglov för att göra en tillbyggnad. Ansökan om bygglov ska ske skriftligt till byggnadsnämnden och du ska också bifoga de ritningar som arkitekten tog fram åt dig och andra begärda handlingar. Det kan dröja upp till ett par månader innan du får svar på din bygglovsansökan. Innan bygglov är beviljat får du inte påbörja något arbete. När du får ditt bygglov beviljat har du sedan 2 år på dig att påbörja arbetet.

Bygganmälan och kvalitetsansvarig

När bygglovet är beviljat behöver du meddela byggnadsnämnden vem som är byggherre för projektet. Vanligtvis är detta fastighetsägaren själv. Detta behöver du anmäla senast 3 veckor innan byggstart.

Begär in offert för projektet

Nu är det dags att begära in offert för ditt byggprojekt. Det är viktigt att du ger de företag som ska lämna offert allt underlag de behöver, inklusive ritningar, så att de kan lämna en rättvisande offert. Du ska alltid begära fast pris för projektet så att du innan byggstart vet hur mycket det kommer att kosta. Du får också räkna med att det kommer att tillkomma vissa kostnader under byggprojektets tid, oftast på grund av att du själv ändrar eller lägger till olika delar. Offerten ska också innehålla uppgifter om leveranstider, garantier och försäkringar.

 

Du är välkommen att ta kontakt med Mitt Dala Bygg för att begära in en offert för din tillbyggnad. Vi erbjuder konkurrenskraftiga priser och har också generösa
 garantiåtaganden för våra tjänster.

Utförande och färdigställande

När du har accepterat offerten kommer det byggföretag som du anlitat att påbörja uppdraget. Du kommer löpande ha avstämningsmöten med den person som är projektansvarig för att få information om hur arbetet fortlöper och om det uppstått något hinder. Vid större byggarbeten är det vanligt att du betalar löpande allteftersom olika förutbestämda objekt blir färdigställda. Slutbetalning sker dock först efter godkänd byggbesiktning.

Byggbesiktning

När arbetet är slutfört ska du ordna med en besiktningsman som gör en besiktning av tillbyggnaden så att den är utförd enligt plan. Eventuella brister som besiktningsmannen upptäcker ska åtgärdas av det byggföretag som du har anlitat innan du gör slutbetalningen.

Bra att känna till

Som privatperson har du möjlighet att använda dig av ROT-avdraget i samband med ditt byggprojekt. Det ger dig 30 procent av byggföretagets arbetskostnader tillbaka, upp till 50 000 kronor per år.

 

Det finns olika bidrag som man kan ansöka om i samband med tillbyggnation och ombyggnation. Du kan kontrollera på boverket.se om du är berättigad till något av dessa bidrag.